PolyWorks|Inspector™

De oplossing voor 3D dimensionale analyse en kwaliteitscontrole om de controle te krijgen over het technische en het fabricageproces van uw producten
Inspector Main Visual Car

PolyWorks|Inspector™ is een universele softwareoplossing voor 3D dimensionale analyse en kwaliteitscontrole om dimensies van tools en onderdelen te beheren, problemen met fabricage en assemblage te voorkomen, het bouwen van assemblages te begeleiden met realtime metingen en de kwaliteit van de gemonteerde producten te overzien met behulp van draagbare meetapparatuur en CNC CMM's.

 

Universeel softwareplatform

 

 

Verminder uw operationele kosten drastisch door maar één softwarepakket te hoeven leren en de competentie van meetspecialisten te vergroten, meetsilo's te elimineren, de mobiliteit van uw werknemers een boost te geven en de algehele efficiëntie in teamwerk te verbeteren.

 

Communiceren met alle 3D-meetapparatuur dankzij een universele digitaliseringshub

 

 • Alle draagbare tastapparaten bedienen via directe hardware-plug-ins
 • Communiceren met alle puntenwolk-scanapparaten via directe hardware-plug-ins of het importeren van meetbestanden
 • Verbinden met CNC CMM's van de grote merken door rechtstreekse drivers of I++
 • Metingen die zijn uitgevoerd met digitale meters en visuele controles integreren

 

Alle relevante gegevens samenbrengen onder één dak via een nieuwe universele gegevenshub

 

 • Automatisch inspectieprojecten aanmaken op basis van meetresultaten van software van derden en deze digitaal delen met PolyWorks|DataLoop™
 • Alle typen besturingselementen voor vorm- en plaatstolerantie uit native CAD- en QIF-MBD-bestanden importeren om digitale interoperabiliteit met de productdefinitie processen te garanderen
 • Een dimensionale controle van een gescand of getast object meten met een nauwkeuriger apparaat en de gemeten waarde in het object injecteren voor rapportagedoeleinden

 

Alle inspectietaken, met of zonder CAD-gegevens, uitvoeren met een universele werkvolgorde voor 3D-metrologie

 

 • Hetzelfde planningsproces volgen voor zowel draagbare als CNC CMM-metrologie
 • De Play Inspection-technologie gebruiken om automatisch gegenereerde of door gebruikers gedefinieerde meetreeksen uit te voeren
 • De 3D Control Reviewer en dynamisch bij te werken inspectierapporten gebruiken om een op meetelementen gerichte rapportageworkflow te implementeren

 

Universele inspectieprojecten uitrollen die afspeelbaar zijn op elk 3D-meetapparaat

 

 • De workflow voor metingen voor al uw meetinstrumenten met sjablonen voor het meten van stukken vooraf configureren
 • Vooraf meerdere meetsjablonen definiëren binnen één inspectieproject
 • Meetobjecten en -reeksen automatisch aanpassen voor verschillende meetprincipes met conversietools

 

Complete toolbox voor dimensionale analyse en kwaliteitscontrole

De kern van PolyWorks|Inspector is een krachtige inspectie-engine met parametrische gegevensverwerking, wiskundige algoritmen die zijn gecertificeerd door PTB en uitgebreide mogelijkheden voor visuele en audio-feedback.

Complete toolbox voor dimensionale analyse en kwaliteitscontrole

De kern van PolyWorks|Inspector is een krachtige inspectie-engine met parametrische gegevensverwerking, wiskundige algoritmen die zijn gecertificeerd door PTB en uitgebreide mogelijkheden voor visuele en audio-feedback.

 
icon_inspector_4.svg
 


Best-fit van oppervlakken en dwarsdoorsneden 

Best-fit gemeten oppervlakken en doorsneden naar hun nominale definitie, met de optie om in rotatie, translatie of binnen een tolerantiezone te beperken.


Best-fit van oppervlakken en dwarsdoorsneden 

Best-fit gemeten oppervlakken en doorsneden naar hun nominale definitie, met de optie om in rotatie, translatie of binnen een tolerantiezone te beperken.

 


Best-Fit gemeten objecten 

Construeer de uitlijning op basis van meetelementen, referentiedoelen, oppervlaktepunten of randpunten en gebruik weging en axiale beperkingen om de resultaten te optimaliseren.


Best-Fit gemeten objecten 

Construeer de uitlijning op basis van meetelementen, referentiedoelen, oppervlaktepunten of randpunten en gebruik weging en axiale beperkingen om de resultaten te optimaliseren.

 


Uitlijning van meerdere apparaatposities 

Uw 3D-meetapparaat uitlijnen terwijl temperatuurveranderingen worden gecompenseerd en bundelaanpassing gebruiken om de totale nauwkeurigheid te maximaliseren.


Uitlijning van meerdere apparaatposities 

Uw 3D-meetapparaat uitlijnen terwijl temperatuurveranderingen worden gecompenseerd en bundelaanpassing gebruiken om de totale nauwkeurigheid te maximaliseren.

icon_inspector_8.svg


Universele gegevensverwerking 

Gemeten dimensies extraheren uit puntenwolken, polygonale modellen of afgetaste punten en nominale dimensies uit een CAD-model of een gemeten onderdeel.


Afwijkingenanalyse met behulp van kleurenkaarten 

Naar nominale afwijkingen gemeten oppervlakte, begrenzing, dwarsdoorsnede of dikte verkrijgen en deze analyseren via een kleurenkaartweergave.


Op meetelementen gebaseerde dimensionering 

De diameter, positie of oriëntatie van een meetelement meten, of afstanden en hoeken tussen twee meetelementen, in 2D of 3D en de weergave van de dimensies intuïtief configureren.


SmartGD&T 

Profiteren van een slimme engine voor vorm- en plaatstoleranties, gebaseerd op de nieuwste ASME- en ISO-normen, met mogelijkheden voor geavanceerde DRF, materiaalconditie, referentiemodificatie en instellingen voor tolerantiezones.


Profielen en Flush & Gap meten 

Geavanceerde dimensies evalueren op afrondingen, ontwerpkenmerklijnen en samenstellingen van plaatonderdelen, zoals straal, hoek, buiging, scherpte, flush en gap.


Vleugelprofielen meten 

Geavanceerde kenmerken extraheren op ventilator-, compressor- en turbineschoepen om dimensies te controleren en te analyseren, zoals randradius, dikte, lengte, breedte, hoek en oppervlakte.

icon_inspector_15_0.svg


Gegevensbeheer over meerdere stukken 

Meerdere stukken meten met verschillende 3D-meetapparaten en deze opslaan in een enkele projectmap of in een online oplossing voor gegevensbeheer met een optimale indeling die het gebruik van schijfruimte minimaliseert.

 


Gegevensbeheer over meerdere stukken 

Meerdere stukken meten met verschillende 3D-meetapparaten en deze opslaan in een enkele projectmap of in een online oplossing voor gegevensbeheer met een optimale indeling die het gebruik van schijfruimte minimaliseert.

 


De tool Play Inspection 

Gebruik de krachtige hulpmiddelen Play Inspection en Sequence Editor om werkstromen voor metingen te automatiseren door bewerkingen te ordenen en te activeren.


De tool Play Inspection 

Gebruik de krachtige hulpmiddelen Play Inspection en Sequence Editor om werkstromen voor metingen te automatiseren door bewerkingen te ordenen en te activeren.

 


Macro-scripting

Macro-scripts toevoegen aan uw workflows voor metingen om bedrijfseigen technieken toe te passen, speciale feedback te geven of om verbinding te maken met andere systemen.


Macro-scripting

Macro-scripts toevoegen aan uw workflows voor metingen om bedrijfseigen technieken toe te passen, speciale feedback te geven of om verbinding te maken met andere systemen.

icon_inspector_19_0.svg


Controleweergaven 

Projecten organiseren met honderden dimensionale controles en controles voor vorm-en-plaatstolerantie in kleine, logische groepen van controles waarbij individuele controles gekoppeld zijn aan specifieke uitlijningen en coördinatensystemen.


Inspectierapporten van eerste artikelen

Snel een First Article Inspection Report (inspectierapport voor eerste artikel) publiceren dat voldoet aan AS9102 en PPAP door een stuk van de eerste productierun te meten en de resultaten automatisch over te brengen naar Excel met PolyWorks|ReportLoop™. .


Statistische procescontrole (SPC)

De herhaalbaarheid en voorspelbaarheid van uw productieprocessen beoordelen met statistieken over meerdere stukken die automatisch worden berekend voor objectafmetingen en oppervlakteafwijkingen.


MSA (Measurement System Analysis, analysestudies van het meetsysteem)

Herhaalbaarheids- en R&R-meetstudies ontwerpen en uitvoeren en de resultaten publiceren in elegante, inhoudsrijke Excel-sjablonen met behulp van PolyWorks|ReportLoop™.

 


Toonaangevend platform voor draagbare metrologie

PolyWorks|Inspector is vermaard om de kracht en stabiliteit van zijn directe hardware-interfaces en biedt een uitgebreide set begeleidingstechnologieën waarop 's werelds grootste productie-OEM's vertrouwen om efficiënte, precieze en herhaalbare meetprocessen voor draagbare metrologische apparaten te implementeren.

 

 

CNC-CMM-oplossing voor hoge productiviteit

PolyWorks|Inspector heeft de manier waarop inspectieprojecten worden opgezet en uitgevoerd op CNC CMM's opnieuw uitgevonden, binnen een flexibel, gebruikersvriendelijk en efficiënt operationeel CNC CMM-paradigma, vergelijkbaar met dat wat wij aanbieden voor draagbare meetsystemen.

Case Studies

GE Appliances

Productie-engineers bij GEA nemen betere, gegevensgestuurde beslissingen met snelle en eenvoudige toegang tot CAD- en 3D-meetgegevens

Futaba Industrial Co., Ltd.

Futaba Industrial vermindert de meettijd met 45% en implementeert digitale transformatie in de hele onderneming met het slimme digitale ecosysteem voor 3D-metrologie van PolyWorks®.