PolyWorks|Modeler™

De oplossing voor reverse engineering die echte interoperabiliteit tussen gedigitaliseerde polygonale modellen en CAD/CAM-applicaties mogelijk maakt

 

PolyWorks|Modeler™ is een uitgebreide softwareoplossing voor reverse engineering die extractie van optimale CAD-entiteiten – curven, oppervlakken, parametrische schetsen en prismatische eigenschappen – uit polygonale modellen of gedigitaliseerde onderdelen mogelijk maakt die als startpunt kunnen dienen voor uw professionele oplossing voor CAD-modellering.

 

Polygonaal modelleren

De eerste stap in een reverse engineering-proces is het overbrengen van gedigitaliseerde puntenwolken naar oppervlakgebaseerde polygonale modellen, die ook 'meshes' worden genoemd. Polygonale modellen zijn compacter en nauwkeuriger en geven minder ruis dan ruwe puntenwolken en worden direct ingezet bij industriële toepassingen als frezen, 3D-printen en aerodynamische simulatie.

 

In realtime polygonale modellen creëren van gedigitaliseerde onderdelen 

Gebruik effectieve scanmethoden die kwaliteit en precisie garanderen met realtime hoogwaardige meshing-technologie.

 

Imperfect gedigitaliseerde geometrie repareren en optimaliseren 

Gaten vullen, oppervlakken gladmaken en opnieuw opbouwen, grenzen schoonmaken, scherpe randen herstellen, oppervlakken waterdicht maken en nog veel meer.

 

CAD-bewerkingen toepassen op polygonale modellen 

Grenzen extruderen, oppervlakken verschuiven, overgangen reconstrueren, Booleaanse bewerkingen met CAD-modellen uitvoeren en nog veel meer.

 

Polygonaal modelleren

De eerste stap in een reverse engineering-proces is het overbrengen van gedigitaliseerde puntenwolken naar oppervlakgebaseerde polygonale modellen, die ook 'meshes' worden genoemd. Polygonale modellen zijn compacter en nauwkeuriger en geven minder ruis dan ruwe puntenwolken en worden direct ingezet bij industriële toepassingen als frezen, 3D-printen en aerodynamische simulatie.

 

In realtime polygonale modellen creëren van gedigitaliseerde onderdelen 

Gebruik effectieve scanmethoden die kwaliteit en precisie garanderen met realtime hoogwaardige meshing-technologie.

 

Imperfect gedigitaliseerde geometrie repareren en optimaliseren 

Gaten vullen, oppervlakken gladmaken en opnieuw opbouwen, grenzen schoonmaken, scherpe randen herstellen, oppervlakken waterdicht maken en nog veel meer.

 

CAD-bewerkingen toepassen op polygonale modellen 

Grenzen extruderen, oppervlakken verschuiven, overgangen reconstrueren, Booleaanse bewerkingen met CAD-modellen uitvoeren en nog veel meer.


Oppervlaktemodellering

NURBS-oppervlakken zijn lichtgewicht voorstellingen van eenvoudige kenmerken en organische vormen die vaak worden gebruikt om polygonale oppervlakken die zijn opgebouwd uit puntenwolkgegevens te repliceren en over te brengen naar CAD/CAM-software. PolyWorks|Modeler™ biedt een intuïtieve workflow voor surfacing die op een slimme manier interactieve curvecreatie combineert met een automatische oppervlaktetechnologie van de volgende generatie om bewerkbare CAD-vriendelijke modellen te genereren voor uw simulatie-, machinale bewerkings- en ontwerptoepassingen.

 

Intuïtieve workflow


Betekenisvolle curven op polygonale oppervlakken aanmaken 

De geometrische beschrijving van kenmerken van kritieke onderdelen, zoals begrenzingen, scherpe randen en hoeklijnen, regelen door interactief curven op polygonale oppervlakken te creëren en aan te passen.

Automatisch oppervlaktepatches maken van curven 

Curven automatisch doorsnijden en vierzijdige of N-zijdige bijgesneden oppervlaktepatches vormen die de aanpassing van een ononderbroken netwerk van NURBS-oppervlakken regelen.

Het maken van curven en oppervlaktepatches automatiseren 

Een volledig polygonaal oppervlak met één klik modelleren, terwijl u de beschrijving van curven die essentieel zijn voor uw toepassing, zoals symmetrielijnen, onderdeelgrenzen en subtiele kenmerklijnen, kunt regelen.

Zeer bruikbare oppervlakken


CAD-vriendelijke modellen aanmaken 

Uw reverse-engineered modellen kunnen bewerkt worden in CAD/CAM-toepassingen door automatisch oppervlaktepatches te begrenzen met doorlopende curven die de eigenschappen van het onderdeel op natuurlijke wijze beschrijven.

Lichtere modellen produceren voor downstreamtoepassingen 

Het aantal oppervlaktepatches minimaliseren en de aanpasnauwkeurigheid en patchcontinuïteit verbeteren door de patchgrootte en aspectratio automatisch aan te passen aan de oppervlaktekromming van het onderdeel.

De resultaten van de oppervlakteaanpassing afstemmen op uw behoeften 

De juiste balans kiezen tussen nauwkeurigheid en vloeiendheid bij het aanpassen van NURBS-oppervlakken, en genieten van ons krachtige tweestaps aanpassingsproces en de blend-to-CAD-technologie.

 

 

Solid modeling

Een fundamentele bouwsteen voor een solid modeling-workflow is de parametrische 2D-schets. Deze wordt gebruikt om solide basisfuncties te creëren door middel van de bewerkingen Extrude, Revolve, Sweep en Loft. PolyWorks|Modeler optimaliseert de extractie van geometrische entiteiten op gedigitaliseerde polygonale modellen om parametrische 2D-schetsen te maken die als uitgangspunt dienen in uw CAD-oplossing voor het genereren van parametrische, associatieve en volledig bewerkbare solid 3D-CAD-modellen.

 

Schetsen maken van gedigitaliseerde modellen 

Schetsvlakken definiëren uit standaard of door gebruikers gedefinieerde vlakken en contouren extraheren door dwarsdoorsneden van een polygonaal model te maken of de rand van het silhouet te extraheren. 
 

Schetsentiteiten en dimensies aanmaken 

Parametrische schetsentiteiten (bogen, lijnen, cirkels en splines) aan de schetsomtrek aanpassen en dimensies en relaties als beperkingen voor de entiteiten toevoegen. 
 

PolyWorks-schetsen overbrengen naar uw CAD-oplossing 

Parametrische schetsen van PolyWorks|Modeler importeren in uw functiegebaseerde solid CAD-modelleerprogramma met behulp van add-ins voor CATIA, NX, Creo, SolidWorks en Inventor.

 

Case Studies

Bushwacker

Bushwacker Inc. wendt zich tot de mogelijkheden voor reverse engineering van PolyWorks|Modeler om in slechts enkele dagen van concept naar prototype te gaan.

Aerodynamic Trailer Systems

Aerodynamic Trailer Systems gebruikt de softwareoplossing PolyWorks® om een uitdagende vorm te digitaliseren en CFD-analyses en windtunneltests uit te voeren op zijn opblaasbare boattails voor trucks.