PolyWorks|ReportLoop™

De digitale oplossing voor interoperabiliteit die inspectiegegevens integreert in Excel voor rapportage en geavanceerde analyse

PolyWorks|ReportLoop™ is een gratis oplossing voor interoperabiliteit waarmee slimme 3D-inspectiegegevens in Excel-spreadsheets kan worden ingevoegd om uw voorgeformatteerde bedrijfsrapporten aan te vullen of om de prestaties van uw 3D-meetprocessen te analyseren.

Direct toegang tot slimme 3D-inspectiegegevens

Direct binnen Excel door uw inspectieprojecten navigeren om snel meetresultaten op te halen en transcriptiefouten te elimineren.


Spreadsheets gekoppeld aan dynamische 3D-inspectiegegevens 

Spreadsheetcellen in Excel koppelen aan eigenschappen van PolyWorks|Inspector™-projecten en stukken en meetresultaten waaronder besturingselementen, controleweergaven, tabellen en snapshots.

Two interconnection flavors

Twee soorten interconnectie  

Toegang tot 3D-inspectiegegevens door verbinding te maken met een live PolyWorks|Inspector-sessie of met een PolyWorks|DataLoop-server.


Spreadsheet automatisch bijwerken 

Het PolyWorks|Inspector-project dat aan uw spreadsheet is gekoppeld op elk gewenst moment bijwerken waarna PolyWorks|ReportLoop de waarden in het spreadsheet automatisch zal bijwerken.


Ideaal voor collaboratief samenwerken

Rapporten en analyses, waaronder slimme 3D-inspectiegegevens, delen met collega's met behulp van niets anders dan Excel.

Geavanceerde analyses binnen handbereik

De toolbox voor dimensionale analyse van PolyWorks|Inspector uitbreiden door spreadsheets met geavanceerde analyses onderling te koppelen aan inspectieprojecten, inspectieresultaten automatisch in te voegen en de zinvolle beoordelingen te genereren waarop actie moet worden ondernomen.


Herbruikbare sjablonen maken

Maak aangepaste Excel-spreadsheets vooraf op en maak door gebruikers gedefinieerde PolyWorks|ReportLoop-formules voor het programmeren van rapportsjablonen met veel informatie.


De kracht van Excel benutten

Gebruik de uitgebreide wiskundige en grafische functies van Excel om uw inspectieresultaten om te zetten en samenvattingen van gegevens, grafieken, krachtige wiskundige berekeningen en geautomatiseerde workflows te maken.


Meetsystemen analyseren

Herhaalbaarheids- en R&R-onderzoeken van meetsystemen vereenvoudigen door gebruik te maken van de ingebouwde werkbalk Measurement System Analysis van PolyWorks|Inspector voor het ontwerpen, uitvoeren en publiceren van resultaten in elegante, inhoudsrijke Excel-sjablonen.

De gratis add-in van 
PolyWorks|ReportLoop™ voor Microsoft Excel downloaden

 

Herunterladen

 

Compatibiliteit van PolyWorks|ReportLoop met Excel-versies

PolyWorks|ReportLoop voor Inspector 

  • Microsoft 365 Desktop
  • Excel 2019, 2016

PolyWorks|ReportLoop voor DataLoop 

  • Microsoft 365 Desktop versie 2101, of hoger
  • Microsoft Office webapplicaties met Microsoft Edge (Chromium) of Google Chrome-browsers
Case Studies

AEREM en MSL Métrologie

"Het proberen is ervan houden! Dit is wat bedrijven die onze PolyWorks®-software gebruiken, zoals Aerem en MSL Métrologie, ons dagelijks vertellen"